Nyhetsbrev

Variation i HÖST-programmen kan bara vara en fördel !

Kan mitt pianospel och berättelser

därför passa in ?

Hört efter mitt program en gång:

"Detta är ett av de bästa program vi haft!"

Jag är öppen för olika förslag enligt önskemål och i samråd med arrangören.

Kostnader: Enligt överenskommelse.

Jag har F-skatt !

KONTAKT:

070-593 63 27

solveig.wikman@Tele2.se

www.solveigwikman.se