CD utgivningar

Mina senaste CD-utgivningar

Dag Lundin

Första delen av min CD omfattar Sonatina Primavera som karaktäriseras av "ett nordisk ljust tonspråk", "en mollstämd elegisk nocturne" och "en virtuos toccata".   Andra delen , Islandsvariationer, fångar atmosfären i det karga och ödsliga isländska landskapet och islänningarnas forntida sånger. Tredje delen, From my travelbag, består av 24 korta stycken, som bygger på folkmelodier som Dag Lundin samlat under sina resor i olika europeiska länder.Fjärde delen, Glengarrys Balladvariationer, är daterad 1995, och är hämtade från en skotsk ballad.

CD:n kan beställas på solveig.wikman@swipnet.se eller Nosag records.  Nosag 088 2003, www.nosag.se.         Pris: 120:- + frakt

Knut Håkanson

Min CD, "En gång i bredd med mig", med musik av Knut Håkanson, kom ut 2011. Här presenterar jag tillsamman med barytonsångaren, Gabriel Suovanen, Knut Håkansons musik som kom till, huvudsakligen, i början av 1900talet, och han inspirerades mycket av den svenska folkmusiken.

Denna CD:n kan beställas på solveig.wikman@swipnet.se eller på  Altfiol i Väst,    AIV CD006 2013, www.altfiol.com                                                                                                                                                                                                Pris: 120:- + frakt

FANNY HENSEL,

"Zwölf Clavierstücke von Fanny Hensel geb. Mendelssohn Bartholdy. Fur Felix" och                         "Vier römische Klavierstücke".

Fanny Hensel, née Mendelssohn, (1805 - 1847), föddes i Hamburg som äldsta dotter till en välbärgad judisk bankir. Som så många andra tonsättarinnor, bl.a. Clara Schumann, kom hon att stå i skuggan av en berömd man, sin broder Felix, trots att hon har förtjänat en mer betydande position i det tyska musiklivet under 1800-talet. Fanny ägnade sig åt att arrangera privata konserter i hemmet. Här framträdde hon som pianist, både med egna och andra tonsättares verk, hon dirigerade kör och orkester och hon fortsatte oförtrutet att komponera. Hennes produktion omfattar över 450 verk, sånger, körmusik, ett oratorium, kantater, en orkesterovertyr, en stråkkvartett, en pianotrio, pianokvartett, och en mängd pianomusik.  Medföjlande texthäfte är omfattande.  

Anm: Del av FANNY HENSEL-CD:n spelades i radions P2, "Lördagsmorgon", med Eva Sjöstrand den 2 juli i år - 2016.                                                                                                        

Denna CD:n kan beställas på solveig.wikman@swipnet.se                                                                                                     Pris: 120:- + frakt

Knut Håkanson Josef Eriksson 

OSS TONSÄTTARE EMELLAN

Denna CD har tillkommit i samband med boken "Oss tonsättare emellan.  Brevväxling 1913 - 1929 mellan        Knut Håkanson och Josef Eriksson".

Knut Håkanson ( 1887 - 1929) föddes i Kinna i Västergötland. Knut Håkanson komponerade i de flesta former, dock inte musikdramatik. Hans musik framfördes av kända dirigenter som Wilhelm Stenhammar, Armas Järnefelt och Issay Dobroven. Kirsten Flagstad, bl.a, sjöng hans sånger.

Josef Eriksson (1872 - 1957) föddes i Söderfors i Uppland. Han komponerade för manskör, blandad kör och piano. Han skrev också några verk för stråkkvartett, dessa instrumenterade han även för stråkorkester.

På CD:n medverkar Klarakvartetten - Solveig Wikman piano - Dieter Schöning violin - Gabriel Suovanen baryton. Medföljande texthäfte innehåller utförliga beskrivningar av kompositörerna, de medverkande och innehåller även sångtitlar och sångtexter.

Denna CD:n kan beställas på solveig.wikman@swipnet.se                                                                                             Pris: 120:- + frakt

 

 

Fanny Mendelssohn-Hensel 

Das Jahr

Om Fanny Hensel, née Mendelssohn, (1805 - 1847), se berättelsen ovan under "Fanny Hensel".                                 I december 1841 fullbordades pianosamlingen "Das Jahr".

Till systern Rebecka skrev Fanny:

"Jag har komponerat en hel del under den senaste tiden och jag har gett mina pianostycken namn efter mina älsklingsplatser. Dels därför att jag faktiskt kom på dem på dessa ställen, dels därför att jag mindes våra trevliga utflykter när jag skrev dem. De kommer i framtiden att vara ett underbart minne, ett slags andra dagbok".

I autografen tog hon bort varje anspelning på sina favoritställen, och dessa Italien-inspirerade pianostycken fick istället månadernas namn. Men om man jämför de olika styckena med motsvarande månad i Italien, så finns ofta likheter. Den stämning och karaktär man tycker sig höra i musiken överensstämmer ganska väl med det hon har skrivit i sina brev och dagböcker.

Det var en originell idé att skildra året på det här sättet och förmodligen första gången i pianolitteraturen. Efter Fannys plötsliga död efter ett slaganfall den 14 maj 1847 föll dessa stycken i glömska. De återupptäcktes mer än 100 år senare och trycktes först 1989 på Furore Edition.

Denna CD:n kan beställas på solveig.wikman@swipnet.se                                                                                             Pris: 120:- + frakt